E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Svarīga informācija
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A
  


Rīgas 21.vidusskolas attālināto mācību un tiešsaistes stundu organizēšanas noteikumi

Kas ir karantīna

Informējam,ka 2020.gada 19.novembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar grozījumiem var iepazīties šeit

https://likumi.lv/ta/id/318841-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas

Līdz 6. decembrim pagarināta attālinātas mācības bērniem no 7. klases. Vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 6. klasei (tai skaitā starptautiskās izglītības programmas apguvi attiecīgajām klasēm atbilstošā izglītojamo vecuma grupā).

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
  
Sagatavošanās grupa "Krievu tradīcijas, kultūra un dzīves veids"


  Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm

  Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam


Līdz 25. janvārim pagarina drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai

Slimību profilakses un kontroles centrs - Home | Facebook


  Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
  TOPOŠIEM PIRMKLASNIEKIEM


Bērnu reģistrācija 1.klasei notiek: Pirmdienās, otrdienās, trešdienās ceturtdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 – 108. kab. , līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošs dokuments. Nepieciešams iesniegt skolā šādus dokumentus:
  • Bērna medicīniskā karte Nr.026/u;
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinums, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu direktoram;
  • Izziņa no pirmizglītības iestādes par bērnu sagatavošanu skolai (ja bērns apmeklēja pirmizglītības iestādi).
Visus interesējošos jautājumus Jūs varat noskaidrot, personīgi tiekoties ar skolas administrāciju Tomsona ielā 35 vai arī Jūs varat sazināties pa tālruni: 67371041


  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti


  • Skolēna e karte
  • Kā noformēt Skolēna e karti
  • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem

Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

lasīt vairāk >>>AICINĀM UZ SKOLAS MUZEJUSkolas muzejs pieņem apmeklētājus, iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I.Striževsku (fizikas kabinets).

Esat laipni gaidīti!


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


uzdevumi.lv


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu