E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Projekti
Projekti > Skolas soma
S k o l a s    s o m a


Skolas soma projekts>>>  Projekts Skolas soma
  

Projektā piedalās skolēni no 1. līdz 12.klasei, skolēniem ir iespēja baudīt mākslu un kultūru (vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, arhitektūra, dizains), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu. Skolēni piedalās praktiskās nodarbībās, pasākumos.

Redzētais un piedzīvotais tiek izmantots mācību procesā dažādās mācību stundās, salīdzinot, argumentējot, radot jaunas idejas. Pateicoties projektam “Skolas somas”, skolēnu redzesloks paplašinās. Esam pārliecināti, ka skolēnu dalība un darbība projektā radīja dziļāku ieskatu Latvijas kultūras mantojuma apzināšanā, stiprinot piederības sajūtu savai valstij. Vērtīgi pavadītais laiks un iegūtās zināšanas tiks izmantotas mācību stundās.

  
  
  2023./2024.mācību gads

Projekta “Latvijas SKOLAS SOMA” aktivitātes Rīgas 21.vidusskolā 2023./2024.m.g. 1.semestrī >>>

Ekskursija un radoša darbnīca "Laimas šokolādes muzejs"

Konkurss "Gribu būt mobils" 7.klases skolēni

Virtuālas realitātes nodarbības "Mūzika un skaņa." 4.b un 7.a

Mūsdienās Pasauli grūti iedomāties bez mūzikas, bet no kā viss sākās, kas to ir izdomājis? Jaunā virtuālās realitātes nodarbība sniegs iespēju ne tikai sadzirdēt, bet arī ieraudzīt mūzikas izcelsmes vēsturi. Turklāt nodarbība spilgti un aizraujoši parāda mūziku no fizikas skatu punkta un tā, kā cilvēks to uztver. Mūzika ir mākslas veids, bet tā bieži vien ir arī daļa no citiem mākslas veidiem, piemēram teātrī un kino.

  2022./2023.mācību gads
  2021./2022.mācību gads
  2020./2021.mācību gads

  
  


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4.kl. pusdienas 15 min.
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-8.kl. pusdienas 30 min.
5. stundano 11:50 līdz 12:30
9.-12.kl. pusdienas 15 min.
6. stundano 12:45 līdz 13:25
plkst.13.10 - PDG launags 10 min.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:20 līdz 15:00
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:50 līdz 16:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu