E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Skola 2030
S K O L A    2 0 3 0
  2022./2023.mācību gads

Pieredzes apmaiņas brauciens

31. martā Rīgas 21.viduskolas 12.klases skolēni devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Olaines 1. viduskolu. Tika organizēta apvienotā mācību stunda padziļinātajā kursā Dizains un tehnoloģijas II ar vienu no Olaines 1.vidusskolas 12. klasēm. Stundas gaitā skolēni sadalījās komandās un mācījās definēt dizaina izaicinājumu un attīstīt to. Skolotāji dalījās pieredzē jaunā mācību satura mācīšanā, projektu darba izstrādē.

9. klases skolēni Rīgas Birža muzejā

Vizuālas mākslas stundā, Renesanses un Baroka tēmas ietvaros, 9.a un 9.b klases apmeklēja Rīgas Birža muzeja pamatizstādi. Skolēni izzināja muzeju atbildot uz jautājumiem darba lapā, kur vajadzēja atrast un izpētīt gleznas, skulptūras, uzrakstus, ka arī izteikt savu viedokli par mākslas objektiem. Tapāt skolēni apmeklēja šobrīd muzejā notiekošo izstādi par Indiju un vēlāk skolā stundas laikā veidoja Mandalu no smiltīm, līdzīgi kā to dara budistu mūki. Muzeju apmeklējumi veicina ieradumu apmeklēt kultūras pasākumus, atrast un veltīt laiku savas un citu kultūru izzināšanai.

Teātra māksla. 5.-6.klases skolēnu radošie darbi.

SR: Sadarbībā ar citiem klasesbiedriem veido skatuviska tēla interpretāciju.

Ekskursija uz Getliņi EKO >>>

SKOLA 2030

Kultūras pamatu stundās 10.a un 10.b klases skolēni modelēja seno civilizāciju artefaktus no atkārtoti lietojamiem materiāliem (+ekoskola); gatavojoties radošai stundai - lomu spēlei–“Ekskursija Seno Austrumu kultūru muzejā”. Veidojot artefaktus, tika pielietotas zināšanas par restaurāciju un atdarināšanu no dizaina un tehnoloģiju kursa, ekskursijas vadītāja runa attīstīja publiskās runas iemaņas, kā arī praksi ekskursijas vadītāja profesijā (karjeras izglītībā). Skolēniem darbs ļoti patika. Artefaktus izmantoja septīto klašu skolēni, apgūstot tēmu”” Senās civilizācijas.””

SR: Strukturē zināšanas un raksturo iespaidus par iepazītajiem kultūras procesiem un mākslas darbiem (K.V.4.1.) • Identificē un pamato savas personības izaugsmē būtiskas vērtības, balstoties uz savu kā mākslas darba uztvērēja (skatītāja, klausītāja, lasītāja) un kultūras procesos iesaistīta dalībnieka pieredzi. (K.V.2.7.) Jēdzieni: kultūras produkts, artefakts.

7.a,7.b klašu skolēni veidoja radošas prezentācijas par Seno Austrumu civilizācijām. Katra grupa veidoja vienas civilizācijas prezentāciju, ar kuru iepazīstināja citus klases biedrus. Prezentācijas laikā izmantoja 10. klašu izgatavotus artefaktus grupu darbam. Apmeklējot citas grupas, skolēni papildināja savas zināšanas par dažādām civilizācijām. Darbā aktīvi bija iesaistīti ukraiņu skolēni.

SR: Lasot un aplūkojot avotu informāciju par civilizāciju pazīmēm, sabiedrības grupu statusu un reliģiju, to analizē, salīdzina. Lai izprastu dažādu rakstību pastāvēšanu, to saistību ar vidē pieejamiem materiāliem (māla plāksnītes, papirusa niedres u. c.), izpēta attēlus un vērtē to, kā attīstījās rakstība. Grupās sagatavo tūristu ekskursijas vadītāja stāstījumu par apskates objektiem Ēģiptē, Divupē, Indijā, Ķīnā, akcentējot visas civilizāciju pazīmes (rakstība, reliģija u. c.). Mācās strādāt grupās, plānot un prezentēt darbu.

10. un 11. klases valsts svētku nedēļas ietvaros kultūras pamatu stundās spēlēja spēli “Latvijas pieturas”, aktivizējot zināšanas par Latvijas kultūras ainavām, objektiem un sasniegumiem.

SR: aktualizēt zināšanas par kultūras mantojuma daudzveidību; atpazīt kultūras pieminekļus

Atpazīst Latvijas kultūras kanona vērtības, raksturo to saikni ar laikmetīgajām kultūras izpausmēm, salīdzina ar citiem sev un kopienai nozīmīgiem Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma elementiem. (K.V.2.5.)

Vizuālā māksla Latvijas Nacionālajā Mākslas Muzejā.

Latviešu gleznotāja Vilhelma Purvīša 150. jubilejas gadā 5.-7.klašu skolēni apmeklēja viņa gleznu izstādi Latvijas Nacionālajā Mākslas Muzejā, kur noklausījās lekciju par izcilo mākslinieku un piedalījās praktiskā nodarbībā.

Skolēni iepazina V. Purvīša plašo daiļradi un uzzināja faktus no viņa biogrāfijas. Baudot ainavu gleznas, secināja par Purvīša attieksmi pret gadalaikiem – māksliniekam patika gleznot ziemu un īpaši agro pavasari, viņš bija kūstoša sniega attēlošanas meistars.

Svarīgākais ieguvums no šīs nodarbības bija sapratne, ka, vērojot izstādītās gleznas, viegli nepamanīt detaļas. Tikai apsēžoties un mēģinot to uzgleznot pašam, sāc vērot tuvāk, mēģini saprast, kā glezna tika veidota, un apjaut, cik izcils meistars bija Vilhelms Purvītis.

  2021./2022.mācību gads

SAULES SISTĒMAS MODELĒŠANA

Saules sistēma. Dabaszinības. #5a klase.

ELEKTROSTACIJU MODELĒŠANA

Elektrostaciju modeļu prezentēšana 5.klasē. Modelēšanai ir nozīmīga loma dabaszinātņu jomas priekšmetu apguvē. Šo elektrostaciju maketu izveide ir ne tikai par skolēnu radošo darbu, bet arī par prasmi ar izpratni pastāstīt par būtību un procesu!

Pēc Prātnieku laboratorija olimpiādes "Uzdrīkstos, domāju, radu 2022", izklaidējāmies ar orbīziem.

CLIL STUNDA + LABDARĪBAS AKCIJA

11.10. 2021. 5.klasē notika CLIL stunda par klaiņojošiem dzīvniekiem. CLIL ir mācību satura un valodas integrēta apguves metodika. Šajā stundā bērni dalījās pieredzē, stāstīja par saviem mājdzīvniekiem, par to, kādu palīdzību ir snieguši dzīvnieku patversmēm utt. Stundas beigās skolēni secināja, ka ir laiks skolas labdarības akcijai "Atbalsti dzīvnieku patversmes Ķepu ķepā dzīvniekus!", kuru piesaistījām UNESCO nedēļai.

MĀCĪBU NODARBĪBA ĀRPUS SKOLAS VIDES - RĪGAS ZOOLOĢISKAJĀ DĀRZĀ

22.09.2021. 5.klase apmeklēja mācību nodarbību dabaszinībās "Pasaules dzīvnieki dažādās dabas ainavās", kas notika kvesta veidā Rīgas Zooloģiskajā dārzā! Pēc nodarbības apciemojām arī lauvēnus, kuriem nesen kopā domājām vārdus!

RADOŠĀ RUDENS DARBĪNCA - MANA EKOSISTĒMA!

Starppriekšmetu mācību stunda (dabaszinības un dizains un tehnoloģijas) 4.b klasē.

“ROKAS PIESKĀRIENS”

Rīgas 21.vidusskolas 6a. klases veidots ģipša atlējuma darbs “rokas pieskāriens”. Darbu katrs skolēns veidoja patstāvīgi, galvenā ideja bija prasme radīt sev noderīgu lietu un apgleznot to. Skolēni iemācījās iejaukt ģipša masu pēc noteiktām proporcijām, apgleznot to.

Rīgas 21.vidusskolas 4.a klase piedalījās tiešsaistes nodarbībā par kukaiņiem, kuru realizē Zinātnes un izglītības inovāciju centrs Dabas māja!

Uzzinājāt:

par kukaiņu uzbūvi

ar ko atšķiras kukaiņu mātītes un tēviņi

kā izskatās kukaiņi mikroskopā

beigās novērtējāt savas zināšanas par kukaiņiem, spēlējot Kahoot spēli!

tālāk var iepazīties šeit >>>


Vienkārši par "vienkāršiem mehānismiem"

Mācoties attālināti, turpinām īstenot jaunu mācību saturu! Kompetenču pieeja ir, kad bērni nevis teorijā apgūst sarežģīto par mehānismiem, bet veido industriālās zonas objekta konstrukciju, piemēram, bērnu laukuma modeli, kurā tiek izmantoti vienkāršie mehānismi! Tik labi pazīstamais slidkalniņš - slīpā plakne, sviru šūpoles, trīsis sporta laukumā.


1.a un 1.b klasei notika integrēta stunda (dabaszinības + dizains un tehnoloģijas). Stundas tema ''Aizraujošs ceļojums pa Saules sistēmu''.


3.b klase piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) diagnosticējošā darba parauga aprobācijā. Darba mērķis bija novērtēt skolēnu inženiertehniskās prasmes. Veidojām ledus jahtas!


4.a klase no novembra 2020.gada attīsta lasītprasmei pēc 12.nedēļu programmas "Vienaudžu mācīšanās pēctecīgai lasītprasmes veicināšanai pamatskolas pirmajā posmā." (VIMALA)

VIMALA pieejā pozitīvā veidā tiek izmantota vienaudžu savstarpējā ietekme citam uz citu.

VIMALA mērķis ir ne tikai lasītprasmes un lasītprieka veicināšana, bet arī veicināt pozitīvu uzvedību, veidot jauna veida uzvedību vēlamajā virzienā.


Integrētā mācību stunda "Es saku NĒ plastmasai!" 4a klasē

 • Iepazināmies ar plastmasas negatīvo ietekmi uz ekoloģiju un problēmas risinājuma veidiem.
 • Uzzinājām, kādu profesiju pārstāvji strādā ražotnēs.
 • Noskaidrojām, kādi ir ražošanas etapi, materiāli, iekārtas.
 • Izveidojām ekotraukus no Latvijā ražotiem dažāda veida putraimiem!
 • Vizualizējām savu izgudroto ekozīmi!


  Integrētā mācību stunda (dabaszinības, latviešu valoda un vizuālā māksla)

  “Dzīvnieku attīstība un Latvijas dzīvnieki dabas ainavās”, kas notika ārpus skolas vides - Rīgas Zooloģiskajā dārzā.  24.10.2019. aizvadīts Rīgas 21.vidusskolas pedagogu seminārs
  “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

  Sadarbība piedaloties EP vēstnieku skolas un Ekoskolas projektos.
        
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4.kl. pusdienas 15 min.
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-8.kl. pusdienas 30 min.
5. stundano 11:50 līdz 12:30
9.-12.kl. pusdienas 15 min.
6. stundano 12:45 līdz 13:25
plkst.13.10 - PDG launags 10 min.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:20 līdz 15:00
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:50 līdz 16:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu