E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Mācību process
Mācību process > Mācību sasniegumi
Mācību sasniegumiPATEICĪBA

Rīgas 21. vidusskolas skolotājai Karinai Kalerijai Kostrjukovai par veiksmīgu dalību starptautiskajā izglītības akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda 2020”
Apsveicam!

DIPLOMS Rīgas 21.vidusskolas 9.b klases skolēnam Nikitai Safonovam par 2.vietu Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē

ATZINĪBA Rīgas 21.vidusskolas 12.b klases skolēnam Leonidam Rozanovam Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē

PATEICĪBA Rīgas 21. vidusskolas Bioloģijas skolotājai Svetlanai Fazilzjanovai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādei
Apsveicam!

DIPLOMS Rīgas 21. vidusskolas 11. b klases skolēnam Rodionam Bušurovam par 1.vietu Rīgas pilsētas angļu valodas 50. Olimpiādē

DIPLOMS Rīgas 21. vidusskolas 12.b klases skolniecei Polinai Praisai par 3.vietu Rīgas pilsētas angļu valodas 50. Olimpiādē

PATEICĪBA Rīgas 21. vidusskolas Angļu valodas skolotājai Allai Zaharovai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādei
Izvērtējot visus rezultātus Zoozīļuks, izlēma mūsu skolas čaklajiem zīļu lasītājiem piešķirt Veicināšanas balvu – 50% atlaidi Rīgas Zoodārza vai Zoodārza filiāles “Cīruļi” apmeklējumam.

PATEICĪBA

Rīgas 21.vidusskolas 6.a klasei par aktīvu dalību Zooziļuka organizētajā ozolzīļu vākšanas akcijā Rīgas Zoodārza dzīvniekiem 2020.gadā.Apsveicam 6.-7. klases skolēnus par veiksmīgu piedalīšanos Latviešu biedrību savienības attālināti organizētajā 6. mazākumtautību skolu skatuves runas mākslas konkursā“ “Es runāju latviski” “ ar moto “Aprīļa pilieni. Māris Čaklais”

Kā arī pateicība latviešu valodas skolotājām Ainai Markovičai un Violai Lapoškai par skolēnu sagatavošanu un 12.b klases skolniecei Innai Zaharovai par filmēšanu!Latviešu valodas aģentūra >>>
Atzinība
JEĻIZAVETAI JAŠILOVAI
Par radošu tēmas risinājumu
Rīgas izglītības iestāžu un vizuāli plastiskās mākslas konkursā- labdarības akcijā
Skolotāja ŅINA HOTKEVIČA

Atzinība
ŅIKAI ZAHAROVAI
Par veiksmīgu piedalīšanos Rīgas 40.vidusskolas
4.atklātajā konkursā latviešu valodā 6.klasēm
Skolotāja INTA SAMĪTE

Atzinība
ŅIKAI ZAHAROVAI
Rīgas izglītības iestāžu un vizuāli plastiskās mākslas konkursā- labdarības akcijā
Skolotāja ŅINA HOTKEVIČA

Atzinība
N.ĻEVAŠOVAI, A.KUZŅECOVAI, A.MIHAILOVAI, K.DAŅILOVAI, S.GRIŅOVAI

Par dalību Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 10.-11.klašu skolēnu
2.latviešu valodas radošajā konkursā RAIBĀ PĒCPUSDIENA
Skolotājas ZANDA TEIBE, INTA SAMĪTE

Sveicam un lepojamies
Rīgas 21.vidusskolas 8.a klases skolniece
MONIKA LAICĀNE ieguva II vietu
Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā
Skolotāja KARINA KOSTRJUKOVA

Sveicam un lepojamies
Rīgas 21.vidusskolas -3. klases skolniece
EVA AMELIJA SAKALO ieguva I vietu
Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.-4.klašu skolēnu latviešu valodas 5.atklātajā konkursā
Skolotāja ŽANNA JAUNZEMESveicam un lepojamies

Par dalību Rīgas pilsētas matemātikas 69.olimpiādē 5.-8. klasēm.

II vieta
Rīgas 21.vidusskolas 7.b klases skolnieks
NIKITA SAFONOVSIII vieta
Rīgas 21.vidusskolas 6.b klases skolniece
SOFIJA POLICĀNE


SIRSNĪGI PATEICAMIES

par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skolotājai

JEĻENAI PETROVAI un LUDMILAI ABRAMOVAI

Sveicam un lepojamies

Par dalību Rīgas 40.vidusskolas 5.atklātajā konkursā krievu (dzimtā) valodā 2., 4. klasei.
III vieta
Rīgas 21.vidusskolas 4.a klases skolnieks

ALEKSEJS KOLČANOVSAtzinība
Rīgas 21.vidusskolas 4.a klases skolnieks

LAVRENTIJS SOTČENKOAtzinība
skolotājai ĻUBOVAI LAVRENOVAI
par audzēkņu veiksmīgu sagatavošanuAtzinība
Rīgas 21.vidusskolas 4.klases skolniekam

ALANAM DZGOEVAM
Par dalību Rīgas 89.vidusskolas

mazākumtautību skolu 3.-4.klašu skolēnu
latviešu valodas 5.atklātajā konkursā

SIRSNĪGI PATEICAMIES
par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skolotājai Ž.JAUNZEMEI
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


uzdevumi.lv


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu